Sørg for at jeres bestyrelsesmedlemmer er klædt godt på til opgaven

Sørg for at jeres bestyrelsesmedlemmer er klædt godt på til opgaven

Sørg for at jeres bestyrelsesmedlemmer er klædt godt på til opgaven

Det er en stor opgave at sidde i bestyrelsen for en virksomhed – lige meget hvor stor eller lille den virksomhed er. Derfor er det også vigtigt, at jeres bestyrelsesmedlemmer er klædt ordentligt på, så de kan varetage opgaven på den bedst mulige måde. På den måde kan I være sikre på, at jeres virksomhed bliver ledet på den mest forsvarlige og bedste måde. 

Hvis I leder efter gode bestyrelsesuddannelser til jeres besytrelsesmedlemmer og til lederne af bestyrelserne, er det en god ide for jer, at I ser nærmere på kurserne hos board-governance.com. De har lavet to gode kurser, der hjælper med at klæde nye bestyrelsesmedlemmer godt på til opgaven, og som hjælper nye ledere med at håndtere det store ansvar, som det jo er at være lederen for en bestyrelse. 

Begge uddannelser lægger vægt på at gøre det klart for bestyrelsesmedlemmerne, hvad deres rolle er, og hvad reglerne på området er. Det er med til at gøre, at bestyrelsesmedlemmerne bedre kender de spilleregler, som de skal agere efter. Selvom man har stor erfaring med at drive en virksomhed på egen hånd, er det jo ikke sikkert, at man har 100 % styr på reglerne i forhold til bestyrelser. Det får medlemmerne og lederne med dette kursus. På ledernes kursus bliver de selvfølgelig særlig bekendt med de regler, der gælder for dem. 

På kurset bliver der også lagt vægt på deltagernes menneskelige og erfaringsmæssige kompetencer. Som nyt bestyrelsesmedlem handler det om at finde sin plads i bestyrelsen og finde ud af, hvilken rolle man skal udfylde, og hvilke kompetencer, som man kan byde ind med i forhold til de andre. Som leder handler det om at finde ud af, hvilken ledelsesstil man vil lægge. Det skal være en, der stemmer overens med ens personlighed. Derudover er det også vigtigt som leder at tænke over, hvad ens brand er. Det er ofte lederen af en bestyrelse, der bliver profileret og bliver et ansigt udadtil – ikke mindst i pressen. 

Begge uddannelser er tilrettelagt, så de passer til det liv, som travle mennesker lever. Du skal derfor ikke tage flere måneder ud af kalenderen for at kunne begynde på uddannelsen. De skal møde ind fire gange i løbet af den tid, som uddannelsen varer. Der vil du have tre moduler af to dage med en månedsmellemrum, hvor I gennemgår en lang række forskellige ting meget intensivt. Den fjerde gang, der falder et par måneder efter den sidste undervisningsgang, er der eksamen, hvor du skal vise, at du har forstået det, som du har lært. 

Proceduren er den samme for både bestyrelsesmedlemmer og som ledere. Det gør, at det er nemt at passe uddannelsen ind i ens hverdag. For bestyrelsesmedlemmer er som regel travle mennesker, der har en række forskellige bolde i luften. Det kan derfor være svært for dem at tage for meget tid ud af kalenderen. Det har de fuld forståelse for hos board-governance.com. Derfor har de også netop tilrettelagt kurserne, så de er meget fleksible. Du kan altid se på deres hjemmeside, hvornår det næste kursus begynder.